Arga Surgubben

Posted
4 November 2008 @ 4pm

Tagged
surgubberier

Crazy eyezDSC00441, originally uploaded by argasurgubben.

Judit insåg plötsligt att man kunde stå i sängen. Det var mycket roligt.


1 Comment

Posted by
Martin Sunnerdahl
5 November 2008 @ 12pm

Hon är så tuff!
Det finns ett oerhört starkt släktdrag där i utseendet: du, Anders L., pappa, Karin…


Leave a Comment